KORUPCIJOS PREVENCIJA

GERB. VŠĮ ŠIAULIŲ PALIATYVIOS PAGALBOS IR SLAUGOS CENTRO „Prasmė“ PACIENTAI,

VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras „Prasmė“, prisijungdamas prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvų korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje srityje griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus gydytojams ir sveikatos priežiūros specialistams.

VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centre „Prasmė“ ypatingas dėmesys skiriamas ne tik pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybei bei prieinamumui, gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų profesinei kompetencijai, bet ir korupcijos prevencijai.

Primename, kad teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei, gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų orumo.

PAŽYMIME, JOG GERIAUSIA PADĖKA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS YRA JŪSŲ NUOŠIRDI ŠYPSENA BEI MALONUS ŽODIS.

VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro „Prasmė“

Direktorė

SIGITA PETKEVIČIENĖ

Informuojame, jog susidūrus su korupcinio pobūdžio veika mūsų centre galite nedelsiant kreiptis į:

VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro „Prasmė“
administraciją darbo dienomis 8.00 – 17.00 val., telefonu:
8 682 48127, rašyti adresu: Noreikių 58, Šiauliai arba el.paštu:
[email protected].

Kreipiantis raštu nurodyti: vardą, pavardę; gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti); įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas; skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu [email protected], faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje: https://www.stt.lt/lt/ praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia;

Pranešimai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai apie galimus pažeidimus gali būti pateikiami naudojantis saugia sistema adresu: https://sam.lrv.lt/lt/pranesk.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją, kur veikia antikorupcinė SAM linija. SAM el. paštas [email protected]. Nemokamas, anoniminis pasitikėjimo telefonas 8 800 66 004.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

INFORMACIJA