AMBULATORINĖS
SLAUGOS
PASLAUGOS
NAMUOSE

Ambulatorinės Slaugos paslaugos namuose

Tai  sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientų namuose, siekiant patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir mažinti atskirtį.

Paslaugų gavėjai:

  Asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;

 

  

Asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

SU SIUNTIMU Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose YRA NEMOKAMOS

Bendrosios praktikos slaugytojos

Slaugytojų padėjėjai

Kineziterapeutai

Kiti specialistai pagal poreikį (socialinis darbuotojas, medicinos psichologas ir kt.)

komanda